2 اردیبهشت 1400

همیشه احترام بذاریم، خیلی تحویل بگیریم و گاهی هم هدیه بدیم!

  یکی از خوبی های دنیا اینه که شکل های زیادی از خوشحال کردنِ دیگران، توش جا میشه! ما میتونیم به هم احترام بگذاریم, همدیگه رو درست صدا کنیم، به حرف همدیگه خوب گوش کنیم، علایق و سلیقه هم رو به رسمیت بشناسیم، حق و…
خواندن ادامه