به کاربرد هنر در زندگی فکر کنید.

یکی از راه های ساختنِ لحظه های زندگی، استفاده از ظرفیتِ “زیبایی” است.
می توانیم حال و احوال مان را با آن خوش کنیم و “خوش حال تر” بشویم اگر ” زیبایی ها” زیاد و زیادتر بشوند.
بهترین راه برای تکثیر “زیبایی” در گوشه و کنارِ زندگی، کاربرد دادن به هنر است!
شاید هرکدام از ما هر روز از “قشنگی” قابِ هنرمندانه ای که به دیوار خانه مان زده ایم، لذت ببریم
اما اگر هنر را
روی میز کار،
در آینه ای که هر روز خودمان را در آن مرتب می کنیم،
در ظرف هایی که در هر وعده ی غذایی در سفره می چینیم
و در پشتی ای که همیشه به آن تکیه می دهیم،
ببینیم، “خوش حال تر” خواهیم شد.
باید روزی برسد که به هر طرف سر می چرخانیم، از دیدنِ اطراف و استفاده از وسایل و بودنِ در محیط، چنین حس خوبی را تجربه کنیم.
باید به کاربرد هنر در زندگی فکر کنیم.

جانا” در همین فکر است!

تمامی حقوق برای شرکت تجارت فناورانه جانا محفوظ می‌باشد.